Antroposofie

Een kennismaking

Antroposofie
prijs: € 17,00
bestellen:
inhoudsomschrijving:

In dit inleidende boek maakt de lezer op een originele wijze kennis met Rudolf Steiners antroposofie. De basis voor dit boek wordt gevormd door de vele inleidingscursussen in de antroposofie die de auteur al jarenlang geeft. Er wordt in elk hoofdstuk een duidelijk verband gelegd met alledaagse zaken waardoor de tekst makkelijk leesbaar is en een ieder zal aanspreken die iets meer wil weten over het antroposofische mens- en wereldbeeld. Bovendien verhogen de illustraties de toegankelijkheid en het leesplezier. Degene die op zoek is naar achtergronden van het verschijnsel mens en naar de plaats van de mens in de schepping als geheel, vindt in dit boek boeiende verbanden en vergezichten. In begrijpelijke taal worden begrippen als etherlichaam en astraal lichaam besproken, de relatie ‘mens - dier’ komt aan bod en uitgebreid wordt stilgestaan bij de onderlinge verbanden tussen ‘lichaam - ziel - geest’. Tot slot worden de gezichtspunten onder de aandacht gebracht die de antroposofie weet te geven met betrekking tot de grote cultuurperioden van de mensheid. De mens draagt, de lezer zal dat ontdekken, als een wonder de mensheidsontwikkeling in zichzelf.

overige informatie:
  • 3e druk (2013) |
  • paperback |
  • 13,5x21,5 cm |
  • 128 blz |
  • ISBN: 9789060383780
recensie

 nbd biblion, 18 december 2013

De meeste mensen kennen de antroposofie van naam, maar weten weinig van de achtergronden ervan. De auteur van dit boek geeft informatie over de geschiedenis en filosofie van de antroposofie. Begonnen wordt met de levensgeschiedenis van Rudolf Steiner (1861-1925), de oprichter van deze geestesstroming. Kort wordt ingegaan op de diverse werkgebieden, zoals de biologisch-dynamische land- en tuinbouw, geneeskunst, kerk (Christengemeenschap), onderwijs (Vrije School) enzovoort. Vervolgens worden de acherrgronden van het verschijnsel mens en de gezichtspunten van zijn visie op de grote cultuurperioden van de mensheid belicht. Tot slot zijn een jaartallenlijstje en een beknopte literatuurlijst opgenomen. Het boek is voorzien van afbeeldingen in zwart-wit. Om het geheel goed te kunnen begrijpen moet men wel enigszins thuis zijn in deze denkwereld, aangezien dit beslist geen gemakkelijke stof genoemd kan worden. Webwinkel

Direct kopen bij de uitgever en vanaf € 20,- gratis verzending. Meer info.


naar webshop »