Ontwikkelingsfasen van het kind

Ontwikkelingsfasen van het kind
prijs: € 19,95
bestellen:
inhoudsomschrijving:

In dit waardevolle standaardwerk op het gebied van de pedagogie, geheel geactualiseerd en herzien door de psychologe Christie Amons en Remco Bakker, wordt de ontwikkeling van het kind in fasen van telkens ongeveer zeven jaar beschreven. Elke fase heeft een eigen karakter, met duidelijke veranderingen op lichamelijk gebied: het groeiproces verloopt in perioden die gemarkeerd worden door onder andere tandenwisseling, puberteit en voltooiing van de biologische groei. De psychische ontwikkeling is minstens zo belangrijk. Lievegoed behandelt vooral de verhouding van het kind tot de wereld om hem heen. Hij beschrijft de belevingswereld van peuters, kleuters, schoolkinderen, pubers en jonge volwassenen op een begrijpelijke en herkenbare manier. Het tweede deel van het boek gaat in op de praktijk van opvoeding en onderwijs. De auteur wil behalve inzicht geven ook enthousiasme wekken voor een wijze van opvoeden die rekening houdt met de ontwikkeling van het kind in al zijn aspecten.

inkijkexemplaar: bekijken
overige informatie:
  • 17e druk |
  • paperback |
  • 188 blz |
  • ISBN: 9789060384923
recensie

nbd bibion (mei 2014)

Lievegoed geldt als een founding father van de antroposofische beweging in Nederland. Hij was een zeer pragmatisch mens, die zorgintituten voor dubbelgehandicapten, een baanbrekend organisatieadviesbureau en een vrijeschoolpabo heeft opgericht. Naast zijn talloze inspirerende voordrachten schreef hij enkele fundamentele werken over opvoeding, pedagogie, de levensloop en organisatieontwikkeling.

In dit boek belicht hij de fenomenologische samenhang tussen de biologische groeifasen van het kind en de psychische ontwikkelingsstappen die hiermee ten nauwste samengaan. In drie perioden van zeven jaar, telkens met afgepaste onderverdelingen, laat hij zien hoe de zich incarnerende mens 'zijn woning neemt'.  De essentie is dat het zeker niet gaat om een biologische determinatie van de menselijke psyche. De mens is in wezen een puur geestelijke entiteit, die zichzelf op aarde een uniek persoonsgebonden werktuig vormt, waarbij lichaam en psyche zich in wederzijdse samenhang ontpooen. Het filosofisch primaat ligt bij de -in essentie lichaamsvrije - geest. Een geweldig document van de menselijke ontwikkeling.

Vrijwel ongewijzigde herdruk van de geheel herziene elfde druk.Webwinkel

Direct kopen bij de uitgever en vanaf € 20,- gratis verzending. Meer info.
naar webshop »