Albert Soesman

Was huisarts van 1942-1984 in Den Haag en Vrije Schoolarts van 1948-1975. Albert Soesman gaf vele cursussen op het gebied van antroposofie, menskunde en Goethe's werken. Auteur van: De twaalf zintuigen (vertaald in Russisch, Frans, Duits, Engels, Japans ); Een speurtocht naar het geniale (Nearchus c.v.), waarin verscheidene schilders, in het bijzonder Rembrandt, worden besproken met speciale aandacht voor de compositorische elementen in hun werken.

Geboren 1914 (Klaten, midden Java) - Overleden 2007

Verschenen bij Christofoor

De twaalf zintuigen
De twaalf zintuigen

Ieder mens staat in voortdurende wisselwerking met de wereld om hem heen. Lees meer