Over de crisis niets dan goeds

Klimaat en biodiversiteit, inspirerende gesprekken over urgentie en hoop

Over de crisis niets dan goeds
prijs: € 24,90
inhoudsomschrijving:

Dit boek bevat een indringende serie interviews met 25 bekende mensen uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid, werkend voor ngo’s en in de kunst. Sjef Staps vraagt zich af waarom de meeste mensen de dreigende signalen over klimaatverandering en biodiversiteitsverlies niet willen horen en onder ogen zien. Staps zoekt antwoorden op vragen als: Welke waarde kennen we eigenlijk toe aan klimaat en biodiversiteit? Hoe groot is de urgentie om tot actie over te gaan? Welke hoopgevende ontwikkelingen zijn er? Maar bovenal hoe kunnen we lerend van de crisis, de ingeslagen weg ombuigen naar een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Want dan pas kunnen we met recht zeggen: ‘De crisis heeft ons iets goeds gebracht, over de crisis niets dan goeds.’ De geïnterviewden zijn: Hans Berkhuizen; Rob van Brouwershaven; Irene Dankelman; Marga Edens; Klaas van Egmond; Mariette van Empel; Marco Ganzeman; Jane Goodall; Maarten Hajer; James Hansen; Michaela Hogenboom; Hans Huijbers; Jan Huijgen; Jan Juffermans; Robert ter Kuile; Caroline Looman; Ruud Lubbers; Marjan Minnesma; Ed Nijpels; Jan Paul van Soest; Jan Terlouw; Herman van Veen; Pier Vellinga; Louise Vet; Fred Woudenberg. Dit boek is ook als e-book verkrijgbaar, zie: 9789060387269

inkijkexemplaar: bekijken
bestellen:
overige informatie:
  • 1e druk |
  • paperback |
  • 17x23 |
  • 256 blz |
  • ISBN: 9789060386941
recensie

Artikel in Het Nederlands Dagblad (13-06-2016), "Misschien is een milieuramp nodig"
Sjef Staps, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, schreef een boek over klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en de andere milieuproblemen. ‘Ik vond het verbijsterend dat we zo’n groot probleem hebben en dat zoveel mensen doen alsof er niks aan de hand is.’
Lees het artikel...

 

Presentaties

Bent u klaar voor een nieuwe kijk op klimaat, biodiversiteit en een duurzame samenleving?
Wilt u worden geïnspireerd door een presentatie binnen uw organisatie?
Stuur dan een email naar s.staps@louisbolk.nl.  

Voor meer informatie klik hier....

 

NBD-Bibion -  3 januari 2014

Het boek bundelt 25 interviews met deskundigen uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid, de ngo's, de politiek en de kunst over de dramatische verandering van onze leefomgeving door klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Aanleiding voor de auteur, milieukundige, is het onomstotelijke feit van een crisis, terwijl de samenleving doodgemoedereerd voortgaat. De toon en inhoud van de interviews variëren van optimistisch tot pessimistisch en laveren tussen hoop en urgentie, maar worden nergens belerend.

Er is een bijlage met suggesties voor burgers en overheid. De leeswijzer met van iedere geïnterviewde een portret en steekwoorden is prettig.

Het boek is 100% milieuvriendelijk gemaakt: van papierkeuze tot drukproces. Geschikt voor iedereen die zich wel milieubewust voelt, maar daar nog niet naar handelt. Voorzien van illustraties in zwart-wit en sepia, een verklarende woordenlijst en een literatuuroverzicht. Reacties