John van Schaik

John van Schaik

John van Schaik (1956) begon zijn werkzaam leven als boerenknecht. Na de middelbare land- en tuinbouwschool werkte hij 15 jaar in de verslavingszorg; aanvankelijk als therapeutisch tuinmedewerker, daarna persoonlijk begeleider en vervolgens coördinator. In 1987 begon hij aan de studie middeleeuwse geschiedenis. In 1992 studeerde hij af in Utrecht en Antwerpen op de middeleeuwse mysticus Jan van Ruusbroec (1293-1381). John onderzocht wat de plaats en functie is van het verstand in de mystieke weg. Na deze studie richtte hij Ruusbroec-Symposia op, een commercieel bureau voor het organiseren van symposia en congressen ten behoeve van organisaties en bedrijven die een spiritueel mission statement willen presenteren. Al snel groeide Ruusbroec-Symposia uit tot een bedrijfje met vier medewerkers. Na vijf jaar werd Ruusbroec-Symposia overgenomen door Stichting de Reehorst (de Vrije Hogeschool). John werkte mee aan de reorganisatie van de Reehorst: van Vrije Hogeschool naar Antropia, Cultuur & Congrescentrum. Ondertussen was John in 1994 begonnen met een promotie-onderzoek naar het godsbeeld van de antieke manicheeërs en de middeleeuwse katharen. In 2004 rondde hij deze promotie af. In 1994 richtte John samen met anderen het Origenes-Instituut op. Het Origenes-Instituut heeft als doelstelling de dialoog te bevorderen tussen het zogenaamde kerkelijke of traditionele christendom en het zogenaamde esoterische christendom. Volgens het Origenes-Instituut zijn het kerkelijke en het esoterische christendom twee zijden van dezelfde medaille die elkaar doorheen de geschiedenis hebben bevrucht en verketterd. John is directeur van het Origenes-Instituut. Sinds 2006 is hij ook hoofdredacteur van het tijdschrift BRES. Voor veel mensen is BRES bekend als de spreekbuis van de New Age beweging. John heeft BRES omgevormd tot een tijschrift voor religie, wetenschap en gnosis. John heeft vele publicaties op zijn naam staan over verschillende aspecten van het esoterische christendom.

Lees ook het artikel in MOTIEF.

Verschenen bij Christofoor

Bezinning op levenskunst
Bezinning op levenskunst

Levenskunst is in. Een levenskunstenaar is iemand die in staat is het Lees meer